ZASEBNOST IN PIŠKOTKI

V 1.0 z dne 1. 5. 2019

Svetujemo, da preden začnete uporabljati spletno stran zobozdravstvogoslar.si (v nadaljevanju: spletna stran), preberete naslednja poglavja. Pridržujemo si pravico glede spremembe vsebovanih pravil kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Spremembe pričnejo veljati s trenutkom njihove objave, zato občasno preverite ali je prišlo do kakšnih novosti. 

POGOJI

Lastnik spletne strani zobozdravstvogoslar.si je Zobozdravstvo, Monika Goslar s.p., Spodnje Pirniče 41J, 1215 Medvode (v nadaljevanju: Lastnik), ki je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov.

Vsebina, objavljena na spletni strani (kar vključuje vsako posamezno podstran) je v lasti Lastnika, razen kadar je posebej drugače navedeno. Vsebina spletne strani (kar vključuje vsako posameno podstran) je avtorsko zaščitena z veljavno zakonodajo, ki ureja avtorske pravice in jo je dopustno pregledovati, nedopustno pa jo je kopirati, razmnoževati, javno predvajati, distribuirati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja Lastnika.

Uporaba spletne strani je omogočena vsakemu obiskovalcu, ki sprejme pogoje in pravila, opredeljene na spletni strani.

PIŠKOTKI

Piškotki so neškodljive besedilne datoteke, ki jih spletna stran shrani v obiskovalčevo napravo, s katero dostopa nanjo. Na ta način je omogočeno prepoznavanje naprave in posledično prijaznejša in učinkovitejša uporaba spletne strani. Piškotki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo, saj si spletna stran zapomni obiskovalčeve preference glede na pretekle obiske in prilagaja prikaz glede na njegovo napravo, beležijo tudi obisk, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletne strani.

Piškotki so urejeni z  Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L št. 201 z dne 31. 7. 2002, str. 37), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11) in z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) ter ostalo področno zakonodajo.

S klikom na gumb “Strinjam se” na začetni ali posamezni podstrani spletne strani, obiskovalec izrecno podaja soglasje za sprejemanje piškotkov ter s tem izraža seznanjenost z navedenimi pravili in zavedanje o njihovih posledicah.

Kot na ostalih spletnih straneh, lahko tudi ob obisku te spletne strani obiskovalec pridobi piškotke tretjih oseb (Google, Youtube, Facebook, Messenger ipd.) oziroma ga le-te preberejo ter zbrane podatke uporabijo za svoje namene (npr. za oglaševanje). Za obdelavo teh osebnih podatkov Lastnik ne odgovarja.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom vsakega posameznika. Z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku lahko piškotke poljubno shrani ali kadarkoli omeji ali onemogoči oziroma jih lahko kadarkoli trajno izbriše.

Če obiskovalec piškotke izključi, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene oziroma le-te ne bodo pravilno delovale.

PIŠKOTKI NA SPLETNI STRANI

NASTAVITVENI PIŠKOTKI

Nastavitveni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni informacije, ki spremenijo način delovanja ali izgled spletnega mesta jezik ali regijo, v kateri ste.

IME PIŠKOTKA
mcwidget
PONUDNIK
facebook.com
OPIS PIŠKOTKA
Identificira zadnjo stran, ki jo je obiskal obiskovalec. Piškotek se uporablja, zaradi optimalnejše uporabe klepetalnika
TIP
HTTP
TRAJANJE
trajni
IME PIŠKOTKA
mcwidget
PONUDNIK
zobozdravstvogoslar.si
OPIS PIŠKOTKA
Identificira zadnjo stran, ki jo je obiskal obiskovalec. Piškotek se uporablja, zaradi optimalnejše uporabe klepetalnika
TIP
HTTP
TRAJANJE
trajni

STATISTIČNI PIŠKOTKI

Statistični piškotki pomagajo lastnikom spletnih strani z anonimnim zbiranjem in poročanjem informacij razumeti, kako obiskovalci komunicirajo s spletnimi stranmi.

IME PIŠKOTKA
_ga
PONUDNIK
zobozdravstvogoslar.si
OPIS PIŠKOTKA
Registrira edinstven ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja stran
TIP
HTTP
TRAJANJE
2 leti
IME PIŠKOTKA
 
_gat
PONUDNIK
zobozdravstvogoslar.si
OPIS PIŠKOTKA
Uporablja ga Google Analytics zaradi omejitve števila zahtevkov na zelo obiskanih spletni straneh
TIP
HTTP
TRAJANJE
24 ur
IME PIŠKOTKA
 
_gid
PONUDNIK
zobozdravstvogoslar.si
OPIS PIŠKOTKA
Registrira edinstven ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran
TIP
HTTP
TRAJANJE
24 ur
IME PIŠKOTKA

collect
PONUDNIK
google-analytics.com
OPIS PIŠKOTKA Uporablja se za pošiljanje podatkov v Google Analytics o napravi in vedenju obiskovalca. Sledi obiskovalcu prek naprav in tržnih kanalovTIP
Pixel
TRAJANJE
za čas trajanja seje

TRŽNI PIŠKOTKI

Tržni piškotki se uporabljajo za sledenje obiskovalcem po spletnih straneh. Namenjeni so prikazu oglasov, ki so ustrezni in privlačni za posameznega obiskovalca ter s tem bolj dragoceni za založnike in oglaševalce tretjih oseb.

Gre za vrsto piškotkov, ki se bodo ob ogledu spletne strani shranili na obiskovalčevo napravo. Shranjevanje teh piškotkov lahko obiskovalec onemogoči v nastavitvah, vendar bodo s tem onemogočene oziroma okrnjene določene funkcionalnosti.

IME PIŠKOTKA   _fbpPONUDNIK
zobozdravstvogoslar.si
OPIS PIŠKOTKA
Uporablja ga Facebook za dostavo niza oglasnih izdelkov, kot je ponudba v realnem času od oglaševalcev tretjih oseb
TIP
HTTP
TRAJANJE
3 mesece
IME PIŠKOTKA
fr
PONUDNIK
facebook.com
OPIS PIŠKOTKA
Uporablja ga Facebook za dostavo niza oglasnih izdelkov, kot je ponudba v realnem času od oglaševalcev tretjih oseb
TIP
HTTP
TRAJANJE
3 mesece
IME PIŠKOTKA
messenger_live_chat_https://zobozdravstvogoslar.si/_501641596861026_0
PONUDNIK
facebook.com
OPIS PIŠKOTKA
Podatki, posredovani Facebooku med uporabo storitve klepetalnika
TIP
HTML
TRAJANJE
trajni
IME PIŠKOTKA   r/collectPONUDNIK
doubleclick.net
OPIS PIŠKOTKA
Uporablja se za pošiljanje podatkov v Google Analytics o napravi in vedenju obiskovalca. Sledi obiskovalcu prek naprav in tržnih kanalov
TIP
Pixel
TRAJANJE
za čas trajanja seje
IME PIŠKOTKA
tr
PONUDNIK
facebook.com
OPIS PIŠKOTKA
Uporablja ga Facebook za dostavo niza oglasnih izdelkov, kot je ponudba v realnem času od oglaševalcev tretjih oseb
TIP
Pixel
TRAJANJE
za čas trajanja seje

Zavedamo se občutljivosti in pomena osebnih podatkov naših obiskovalcev, zato si bomo skrbno prizadevali za varstvo vaših podatkov, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in ostali predpisi s tega področja). Brez vaše privolitve jih ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam, vendar pa si pridržujemo pravico k objavi le-teh, če takšno obveznost določa zakonodaja ali v primeru vzpostavitve pogodbenega razmerja o varovanju osebnih podatkov s pogodbenim izvajalcem, ki bo pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot Lastnik ali pa je to potrebno za postopke pred sodiščem in ostalimi pristojnimi nadzornimi organi.

Lastnik ima z internim predpisom opredeljene postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih prostorov.

Vsi zaposleni in zunanji sodelavci pri Lastniku, ki pri svojem delu uporabljajo osebne podatke, ki jih obdeluje Lastnik ali podatke, ki predstavljajo poslovno oziroma poklicno skrivnost ali imajo iz kakršnihkoli razlogov možnost dostopa do teh podatkov, so seznanjeni z zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki jim dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, in s splošnimi akti, ki opredeljujejo poslovno oziroma poklicno skrivnost.

Varovanje prostorov in nosilcev, v/na katerih so shranjeni osebni podatki posameznikov je opredeljeno z ustreznimi pravnimi, organizacijskimi in logistično-tehničnimi postopki.

Osebni podatki se zbirajo, beležijo, shranjujejo oziroma kako drugače obdelujejo za naslednje namene:

– analitične namene (beleženje obiska spletne strani, npr. skupno število obiskovalcev na spletni strani, število obiskovalcev v določenem časovnem intervalu ipd., če soglašate z uporabo piškotkov);

 – za prikazovanje osebno prilagojenih oglasnih sporočil s pomočjo uporabe piškotov (če soglašate z uporabo piškotkov);

– za druge namene, navedene v izrecnem soglasju (npr. uporaba obrazcev).

S podanim soglasjem obiskovalec dovoljuje Lastniku, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje načina uporabe storitev, za prilagajanje ponudbe ter za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere obiskovalec spletne strani posebej privoli, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

Navedene podatke lahko Lastnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Posameznik lahko dano soglasje prekliče v obliki pisne zahteve, posredovane na elektronski naslov: zobozdravstvogoslar@gmail.com. V primeru preklica soglasja bo Lastnik prenehal obdelovati osebne podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih več ne bo obdeloval za namene, za katere je bila podlaga soglasje. 

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

VAŠE PRAVICE

Vsak posameznik, katerega Lastnik zbira, beleži, shranjuje oziroma kako drugače obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

Pravica do obveščenosti

Vsak obiskovalec ima pravico biti obveščen oziroma biti seznanjen s podatki, ki jih Lastnik, kot upravljavec podatkov, obdeluje ter ima pravico pridobiti izpis glede le-teh.

Posredovala Vam bom vse podatke, ki jih hranim v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Vsak obiskovalec ima pravico do popravke oziroma do spremembe svojih osebnih podatkov, v kolikor so morebiti napačni ali neažurirani. Prav tako ima pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa oziroma pravica do pozabe

Vsak obiskovalec ima pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov (ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo obdelavo).

Pravica do omejitve obdelave

Vsak obiskovalec ima pravico do omejitve obdelave vseh ali dela svojih osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsak obiskovalec ima pravico zahtevati prejem posredovanih osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te osebne podatke posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsak obiskovalec ima pravico do ugovora glede obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, rzaen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsak obiskovalec ima pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Osebni podatki se ne bodo ve obdelovali v te namene.

Vsak obiskovalec ima tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, Informacijskem pooblaščencu, kadar meni da se njegovi osebni podatki ne obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Uveljavljanje pravic

Posameznik svoje pravice v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov lahko uveljavlja na način, da svojo prošnjo ali zahtevo v pisni obliki posreduje na elektronski naslov zobozdravstvogoslar@gmail.com.

Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. V zvezi z uveljavljanjem pravic glede osebnih podatkov lahko Lastnik zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati. 

Lastnik bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, zagotovil praviloma v roku petnajstih dni od prejete in potrjene zahteve, vendar ne kasneje, kot v treh mesecih.

Lastnik ne odgovorja za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani, morebitno netočnost vsebine spletne strani, ki je informativne narave in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Vsak posameznik uporablja objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Komunikacija poteka izključno preko spletne strani in elektronske pošte.

V primeru, kadar spletna stran napotuje na drugo stran, Lastnik izrecno opozarja, da nad njo nima nikakršnega nadzora, ter izrecno izključuje svojo odgovornost v zvezi točnosti vsebin te druge spletne strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh. Vsak posameznik uporablja to drugo spletno stran na lastno odgovornost.